Bäste medlem och granne!

Styrelsen har under denna rubrik sammanställt information till boende i BRF Vårvägen 3-5-7.

Här finns upplysningar om gemensamma utrymmen, sophantering och sådant som är viktigt att känna till och iaktta för vår gemensamma trivsel.

Du kan också ladda ned och spara en separat PDF-fil med denna information här:

Information till alla hushåll Vårvägen 3-7

Har du funderingar eller synpunkter på den här informationen är du välkommen kontakta styrelsen.
 
Med vänliga hälsningar
BRF Vårvägen i Solna
Styrelsen / Miljögruppen

Arkitektritning - fasad mot gatan.

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara