Gemensamt har vi tillgång till, och ansvar för en stor och fin trädgård.

Det kräver emellertid ganska mycket arbete för att hållas fint.

Allt skötsel som olja möbler, ogräs rensning, plantering, förutom gräsklippning ska göras av oss medlemmar. Redskap finns trädgårdsrummet.

Vi har en miljögrupp som är utsedd av styrelsen att ansvara för den allmänna yttre och inre miljön.

Bland annat organiserar Miljögruppen städdagar vår och höst samt tar hand om planteringar i rabatter samt växter i trapphus.

Gruppen har koll på tvättstuga, cykelrum, källarkontor och skyddsrum och god ordning i dessa utrymmen.

Gruppen har också hand om föreningens tält och organiserar den årligen återkommande kräftskivan.

Vidare svarar gruppen för frågor om återvinning av matavfall vid därför avsedda kärl samt avfallshantering i fastigheten.

Miljögruppen deltar även i dialog kring förvaltningen av den gemensamma lekplatsen som delas med två andra föreningar.

Nyckeln till trädgårdsrummet är det samma som du har till porten och tvättstugan.

Om du känner att du vill engagera dig lite extra i trädgården eller har förslag kontakta gärna Miljögruppen.

Det finns även solstolar, bord, parasoller att låna och sedan återlämna.

Egna krukor/lampor/prydnader mm ska inte placeras ut i trädgården. Tänk på att underlätta för gräsklippning. Privata saker som man tar ut pågården ska tas med in igen när man lämnar gården.

Grillgallret förvaras i trädgårdsrummet. Den som använt grillen ansvarar för rengöring av grillgallret.

Kontakt Miljögruppen:

  • Eva Kovacs (Vårvägen 5)
  • Anna Ling (Vårvägen 3)
  • Eva Loberg (Vårvägen 5)
  • Elisabeth Palmqvist (Vårvägen 3)

 

Bostadsrättsföreningen Vårvägen i Solnas vackra gård riktat mot söder. Gården är omsluten av mäktiga ekar som knyter an till områdets rötter till Ekensbergs gård.

Bostadsrättsföreningen Vårvägen i Solnas vackra gård är riktat mot söder. Gården är omsluten av mäktiga ekar som knyter an till områdets rötter till Ekensbergs gård.

Den gemensamma lekplatsen med kana och sandlåda.

Den gemensamma lekplatsen.

Husfasaden mot gården.

Husfasaden mot gården.

Höststädning på gården.

Höststädning.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara