Här berättas historien om huset och kvarteret genom en unik serie foton. Här gör vi en tidsresa från ursprungliga Ekhagens lantlig idyll från slutet av 1600-talet och Ekhagens torp vidare till Ekensbergs lantgård från 1930-talet.

Informationen nedan är sammanställd av Richard Nyström.

Solna fick stadsprivilegier 1943 efter att länge varit en landskommun med flera municipalsamhällen. Staden har sedan 40-talet omvandlats från att ha varit en i stort sett pastoral landsortsidyll med slottsanläggningar, handelsträdgårdar och levande lantbruk med åkrar och hagmarker, till ett tättbebyggt, modernt storstadsområde.

Virebergsområdet låg i området Stora Alby och Råsundas södra gräns gick längs Ekensbergsvägen som tidigare hette Hagavägen. Enligt stadens kartor av i dag går gränsen till Råsunda längs med Frösundaleden. Ekensberg har således bytt stad/municipalsamhälle åtminstone 3-4 gånger. A) Stora Alby; B) Huvudsta, och C) stadsdelen Råsunda med kvarter i Vireberg som är del av stadsdel.

Vid denna tid revs flera arrendegårdar; Vireberg, Ekensberg, Spetsberget och Hagby för att ge plats åt moderna flerbostadshus, industrier och affärer.

HISTORISKA BILDER

År 1667. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Otydligt personnamn. Riksarkivet

År 1667. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Otydligt personnamn. Riksarkivet

ÄLDSTA BILDEN från 1700-talets mitt. Ekhagens torp inritat och avbildat på karta. Torpet revs i mitten av 1920-talet. Se bilder nedan.

ÄLDSTA BILDEN är från slutet av 1700-talet. Ekhagens torp avbildat på karta. Torpet revs i mitten av 1920-talet. Se bilder nedan.

Torpet Ekhagen nämnt i försäkringsbrev hos Brandförsäkringsverket år 1799. Försäkringsvärdet på byggnader vid denna tid var 714 Riksdaler och 24 öre. Det fanns tre byggnader på arrendet.

Torpet Ekhagen nämnt i försäkringsbrev hos Brandförsäkringsverket den 18 september 1799. Brevet har formen av ett besöksprotokoll med värderingsintyg. Försäkringsvärdet på byggnader vid denna tid var 714 riksdaler och 24 öre. Det fanns tre byggnader på arrendet. Dokument från Riksarkivet.

I karta från 1851 är ett torp inritat på kartan. Denna är avfotograferad år 1924 (äldsta fotot). Fotot finns i Solnabibliotekets samling. Bilden har vållat stor huvudbry då den ej stämt med landskapet. Först sedan bilden vänts V/H har den stämt. Bilden har alltså blivit felframkallad. Mysteriet har äntligen lösts! Torpruinen har rivits mellan 1924 och 1930 varefter Ekensbergs gårds huvudbyggnad har byggts. Gården revs år 1953 inför byggandet av Vårvägen och Sommarvägen.

Ekhagens torp. I karta från 1851 och tidigare är ett torp inritat. Det är avfotograferat ca år 1924 (äldsta fotot). Fotot finns i Solnabibliotekets samling. Bilden har vållat stor huvudbry då den ej stämt med landskapet. Det tog många promenader att hitta den rätta bildvinkeln. Först sedan bilden vänts V/H har den stämt. Bilden har blivit felframkallad! Mysteriet äntligen lösts! Torpruinen har rivits mellan 1924 och 1930 varefter Ekensbergs gårds huvudbyggnad har byggts. Ekensbergs gård revs i sin tur år 1953 inför byggandet av Vårvägen och Sommarvägen. Torpet låg på nuvarande Vårvägens gård och sträckte sig mot lekplatsen. Se jämförande bild nedan, i dag med dåtid.

Del av karta från 1951 med Ekhagens torp inritat. Låg vid lekplatsen mellan Vårvägens och Sommarvägens gård. Den stora vägen till vänster åt söder var vägen till Huvudsta. Borta i dag. Upptill dåvarande Hagavägen, i dag Ekensbergsvägen. Ekhagen började kallas Ekensberg vid 1800-talets slut.

Del av karta från 1851 med Ekhagens torp inritat. Låg vid lekplatsen mellan Vårvägens och Sommarvägens gård. Den stora vägen till vänster åt söder var vägen till Huvudsta. Borta i dag. Upptill dåvarande Hagavägen, i dag Ekensbergsvägen. Ekhagen började kallas Ekensberg vid 1800-talets slut.

På det som i dag är Skytteholm låg en sjö som haft olika namn genom tiderna. Först hette det Ekhagssjön efter det torp som låg där Vårvägen ligger. Sedan kallades det Träsksjön och Träsket och från slutet av 1800-talet blev namnet Rudsjön. Till höger på bilden ser vi området där Vårvägen ligger i dag. Foto från början av 1900-talet. Sjön försvann under mellankrigstiden då det dränerades.

På det som i dag är Skytteholm låg en sjö som haft olika namn genom tiderna. Först hette det Ekhagssjön efter det torp som låg där Vårvägen ligger. Sedan kallades det för Träsksjön och Träsket och från slutet av 1800-talet blev namnet Rudsjön. Till höger på bilden ser vi området där Vårvägen ligger i dag. Foto från början av 1900-talet. Sjön försvann under mellankrigstiden då det dränerades.

Rudsjön "Is på Rudsjön Vintern 1916". Till höger på bilden Ekensberg. Torpställena i närheten hette Rudsjödal och Rudtorp, intill fanns Rudagatan ,Villa Ruda och Villa Rudboda. Rudsjögatan existerar än i dag. Namnen berättar om riklig förekomst av rudor och att karpfisken var ett välkommet tillskott i hushållet hos de fattiga industriarbetarfamiljer som på artonhundratalet bebyggde och bebodde municipalsamhällena Nya Huvudsta och Hagalund.

Rudsjön ”Is på Rudsjön Vintern 1916”. Till höger på bilden Ekensberg. Torpställena i närheten hette Rudsjödal och Rudtorp, intill fanns Rudagatan, Villa Ruda och Villa Rudboda. Rudsjögatan existerar än i dag. Namnen berättar om riklig förekomst av rudor och att karpfisken var ett välkommet tillskott i hushållet hos de fattiga industriarbetarfamiljer som på artonhundratalet bebyggde och bebodde municipalsamhällena Nya Huvudsta och Hagalund.

Målning, från Slaktarbacken mot Rudsjön år 1909. I mitten av bilden ser vi Ekensbergs gård.

Målning med utsikt från Slaktarbacken mot Rudsjön år 1909. I mitten av bilden ser vi Ekensbergs gård. Målning av Mauritz Spathon.

Råsundavägen 1912. Spårvagnsspår gick mitt i vägen.

Råsundavägen 1912. Spårvagnsspår gick mitt i vägen.

Flygbild 1920. Ekensbergs gård syns nederst till vänster.

Flygbild 1920. Ekensbergs gård syns nederst till vänster.

Blandbild - då och nu.

Blandbild – då och nu.

NUTID. Här låg en gång Ekhagens torp som revs under senare delen av 1920-talet.

NUTID. Här låg en gång Ekhagens torp som revs under senare delen av 1920-talet.

Ekhagens torp från annan vinkel mot dagens lekplats i riktning mot Virebergsvägen. I karta från 1851 är ett torp inritat på kartan. Denna är avfotograferad år 1924. Torpruinen har rivits mellan 1924 och 1930 varefter Ekensbergs gårds huvudbyggnad har byggts. Gården revs år 1953 inför byggandet av Vårvägen och Sommarvägen.

Ekhagens torp från annan vinkel mot dagens lekplats i riktning mot Virebergsvägen. I karta från 1851 är ett torp inritat på kartan. Denna är avfotograferad år 1924. Torpruinen har rivits mellan 1924 och 1930 varefter Ekensbergs gårds huvudbyggnad har byggts. Gården revs år 1953 inför byggandet av Vårvägen och Sommarvägen.

FOOTOMONTAGE: En bit framför där lekplatsen är i dag låg Ekhagens torp som revs i början an 1920-talet.

FOTOMONTAGE: En bit framför där lekplatsen är i dag låg Ekhagens torp som revs i början an 1920-talet.

NUTID. Jmf bild ovan.

NUTID. Jmf bild ovan.

Ekensbergs gård. Ladugården låg närmare Hagavägen. Stallet och hönsgården låg nedanför Spetsberget. Uppe på berget ligger idag Ekensbergsskolan. Huvudbyggnaden revs 1963.

Ekensbergs gård. I början var gården faluröd. Senare blev den gulmålad (se nedan). Ladugården låg närmare Hagavägen. Stallet och hönsgården låg nedanför Spetsberget. Uppe på berget till höger (utom synhåll) ligger idag Ekensbergsskolan. Huvudbyggnaden revs 1953.

Tippen mot Ekbacken i Råsunda. Ekensbergs gård i skogsbrynet. Hagavägen till vänster (på 50-talet omdöpt till Ekensbergsvägen). Villorna ligger på Spireavägen och Krassevägen. Tid ca 1930.

Vinterbild. Hagavägen till höger. Till vänster Ekensbergs gård. Stora ladan syns. Bakom den ser vi "mjölkboa". Ca 1930.

Vinterbild. Hagavägen till höger. Till vänster Ekensbergs gård. Stora ladan syns. Bakom den ser vi ”mjölkboa”. Ca 1930.

Vykort, Förlag Nordisk Konst, Stockholm. Vägen i förgrunden är Hagavägen. Bakom går Stråkvägen invid Råsunda skola. I dungen vänster i bild skymtar Ekensbergs gård. Ca 1930.

Vykort, Förlag Nordisk Konst, Stockholm. Vägen i förgrunden är Hagavägen. Bakom går Stråkvägen invid Råsunda skola. I dungen vänster i bild skymtar Ekensbergs gård. Ca 1930.

Ekensberg, den gula huvudbyggnaden i den vackra ekbacken. Byggnadsår är okänt. Gården låg där brandstationen, Vårvägen och Sommarvägens hus ligger. Den ägdes av Max Wibom på Huvudsta gård. Gränsen mellan Huvudsta och Råsunda gick utefter Hagavägens sträckning. Idag är vägen omdöpt till Ekensbergsvägen. Från 1913 arrenderades gården av familjen Nyberg och före det familjen Wahlström. Då lär huvudbyggnadens hus haft jordgolv. T.v. ser vi det hus som kallades "mjölkboa". Där lär fru Nyberg sålt mjölk.

Ekensberg, den gula huvudbyggnaden i den vackra ekbacken. Gården var en liten lantgård. Byggnadsår är okänt med borde ha skett i slutet av 1920-talet eller omkring 1930, sedan gamla Ekhagens torp rivits. Gården låg där brandstationen, Vårvägen och Sommarvägens hus ligger. Den ägdes av Max Wibom på Huvudsta gård. Gränsen mellan Huvudsta och Råsunda gick utefter Hagavägens sträckning. Idag är vägen omdöpt till Ekensbergsvägen. Från 1913 arrenderades gården av familjen Nyberg till och med 1936 och före det familjen Wahlström. År 1936 tillträdde den sista arrendatorn , Hilding Larsson. Då lär huvudbyggnadens hus haft jordgolv. Till vänster ser vi det hus som kallades ”mjölkboa”. Där brukade änkan Nyberg sälja mjölk till Råsundaborna. De sista åren användes huvudbyggnaden som  arbetarbarack och byggfutt. Revs 1954.

Vårvägen-husets position i förhållande till år 1954 rivna Ekensbergs gård. Den vänstra lilla flygelbyggnaden kallades för "mjölkboa". Där brukade ägarinnan Fru Nyberg sälja mjölk till omkringboende. Mjölkboa låg till höger om porten till Vårvägen 3 och nådde ut en bit på gatan. Jämför karta nedan.

Vårvägen-husets position i förhållande till år 1954 rivna Ekensbergs gård. Den vänstra lilla flygelbyggnaden kallades för ”mjölkboa”. Där brukade ägarinnan Fru Nyberg sälja mjölk till omkringboende. Mjölkboa låg till höger om porten till Vårvägen 3 och nådde ut en bit på gatan. Jämför karta nedan.

Tidningsbild. Ekensbergs gårdshus 1954 sett från sidan, där lekplatsen ligger. Jämför karta nedan. I bakgrunden syns gårdssidan av Sommarvägshusen. Gårdshuset fungerade som byggfutt för arbetarna under byggandet av Vårvägen och Sommarvägen, innan det revs ca 1955. Huset var vid denna tid gulmålat efter att ett par decennier tidigare varit rödmålat. I förgrunden syns schaktmassor.

Nybyggnadskarta från 1953. Enda påträffade kartan som visar rivna Ekensbergs gård i relation till kommande Vårvägen-huset. Till vänster (lodrät) ser man olika lador/ekonomibyggnader.

Nybyggnadskarta från 1953. Enda påträffade kartan som visar rivna Ekensbergs gård i relation till projekterade Vårvägen-huset. Till vänster (lodrät) ser man olika lador/ekonomibyggnader.

Bild ca 1940 taget nedifrån backen med kor på grönbete. Ladan i mitten låg framför brandstationens boningshus. Till höger hamnar senare Vårvägen och vår byggnad. Till vänster närmast ett hönshus.

Bild ca 1940 taget nedifrån backen med kor på grönbete. Korna är på väg till den stora ladan i mitten av bilden. Ladan i mitten låg framför brandstationens nuvarande boningshus. Till höger hamnar senare Vårvägen och vår byggnad. Till vänster ekonomibyggnader. Vi ser till höger en liten skymt av en tvättstuga. Den finns inritad på nybyggnadskartan från 1953, upptill.

Rekonstruktion: Dagens vy och gammal bild ovan (Ref: Solb_2015 01_30).

Rekonstruktion: Dagens vy och gammal bild ovan (Ref: Solb_2015 01_30).

Uthus 1924. Baksidan av ladorna på väg upp för backen, jmf ovan. Här ska det ha varit ganska fuktigt och sumpigt.

Uthus 1924. Baksidan av ladorna på väg upp för backen, jmf ovan. Här ska det ha varit ganska fuktigt och sumpigt.

Bild 1 I bakgrunden syns Råsunda med Stråket. Råsundaskolan skymtar till vänster. Här syns också en tennishall m.m.

Bild 1 I bakgrunden syns Råsunda med Stråket. Råsundaskolan skymtar till vänster. Här syns också en tennishall m.m.

 

Ekensbergs hage. Den låg vid dagens brandstationstomt och sträckte ut sig i omgivningarna innan bebyggelsen tog fart i mitten av 1950-talet.

Bild 2. Fortsättning åt höger från bild 1, ovan. Ekensbergs hage. Den låg vid dagens brandstationstomt och sträckte ut sig i omgivningarna innan bebyggelsen tog fart i mitten av 1940-talet då hagen upphörde att finnas till.

Rekonstruktion Ekensbergs hage som hörde till Ekensbergs gård, 1930-tal. Till vänster syns gamla Råsunda och området kring Stråket. Byggande mkom igång på allvar under 1940-talet. Bakom planket i bakgrunden som var gult ska det ibland ha rests cirkustält.

Bild 3. Rekonstruktion från de två bilderna ovan. Ekensbergs hage som hörde till Ekensbergs gård, 1930-tal. Till vänster syns gamla Råsunda och området kring Stråket. Byggande kom igång på allvar under 1940-talet. Bakom planket i bakgrunden som var gult ska det ibland ha rests cirkustält.

Lantlig idyll. 1940-tal. Hagavägen och stigen fram till Ekensbergs gård. Där korna betar ligger dagen Vårvägen. Till höger Spetsberget där Ekensbergsskolan ligger i dag.

Lantlig idyll. 1940-tal. Hagavägen och stigen fram till Ekensbergs gård. Där korna betar ligger dagen Vårvägen. Till höger Spetsberget där Ekensbergsskolan ligger i dag. Där brandstationen ligger i dag odlades potatis. Området framför gården kallades för Ekensbergs hage. Gårdshuset till vänster låg där lekhagen på gårsplanen nu ligger. Den röda ladan till höger på bilden – där står i dag brandstationens bostadshus i tegel som syns när man kommer upp för backen bakom.

Det fanns en hästgård med lada en bit ut mellan där Vårvägen 5 och 7 ligger. Bland annat forslades mjölk från gården till olika beställare i omgivningarna. Ladan ska ha varat ända fram till 1957 då det användes som arbetarbarack under byggandet av brandstationen. Fotot är taget mellan Vårvägen 5 och 7, en bit ut i riktning mot brandstationens vänstra del.

Det fanns en hästgård med lada en bit ut mellan där Vårvägen 5 och 7 ligger – framför brandstationen boningshus. Bland annat forslades mjölk från gården till olika beställare i omgivningarna. Bertil Larsson och en kusk från Hagalund på mjölkkärran. Den bakomvarande ladan ska ha funnits ända fram till 1957 då det användes som arbetarbarack under byggandet av brandstationen. Den låg alldeles framför brandstationens boningshus. Fotot är taget mellan Vårvägen 5 och 7, en bit ut i riktning mot brandstationens vänstra del.

Jordbruk på ängen där brandstationen nu ligger. Ca 1940.

Jordbruk på ängen där brandstationen nu ligger, Ekensbergs hage. Ca 1940. Hästar plöjer för att sätta potatis.

Buss nr 11 från Sundbyberg körde ned för Stråkvägen där det fanns en hållplats på vänster sida strax före hörnet. Bussen svängde sedan vänster längs med Hagavägen (nuvarande Ekensbergsvägen) På nästa bild kan du se hur bussen fortsatte, vidare in till stan mot Norra Bantorget. På 1960-talet åkte de flesta som skulle in till stan med buss 508 som gick på Frösundaleden efter tunneln (fr o m 1967). Hållplatsen hette då "Höstvägen".

Vykort. Buss nr 11 från Sundbyberg körde ned för Stråkvägen där det fanns en hållplats på vänster sida strax före hörnet. Bussen svängde sedan vänster längs med Hagavägen (nuvarande Ekensbergsvägen). På nästa bild kan du se hur bussen fortsatte, vidare in till stan mot Norra Bantorget. På 1960-talet åkte de flesta som skulle in till stan med buss 508 som gick på Frösundaleden efter tunneln (fr o m 1967). Hållplatsen hette då ”Höstvägen”.

1940-tal. Hagavägen (senare Ekensbergsvägen) och Stråkvägen. Vi ser buss nr 11 som gick från Sundbyberg till Norra Bantorget (till höger i bild). Råsundaskolans annex under uppförande. Fältet till höger hörde till Ekensbergs gård och kallades för Ekensbergs hage. I bakgrunden Råsunda fotbollsstadion.

1940-tal. Hagavägen (senare Ekensbergsvägen) och Stråkvägen. Vi ser buss nr 11 som gick från Sundbyberg till Norra Bantorget (till höger i bild). Råsundaskolans annex under uppförande. Fältet till höger hörde till Ekensbergs gård och kallades för Ekensbergs hage. I bakgrunden Råsunda fotbollsstadion. Bilden tagen uppifrån Spetsberget där Ekensbergsskolan ligger.

FÖRE VÅRVÄGEN: Flygbild från 1953. Sommavägen är under byggnad men Vårvägen är inte påbörjad.

Del av översiktsbild 1955. Bild av den gamla vägen till Ekensbergs gård från Hagavägen (nuv. Ekensbergsvägen). Dnna väg gick genom där entrén till Vårvägen 3 är i dag.

Del av översiktsbild 1955. Den projekterade brandstationen är ännu obebyggd. Man ser den gamla vägens sträckning från Hagavägen (nuv. Ekensbergsvägen) mot det som var Ekensbergs gård innan det revs. Denna väg gick något till höger om där entrén till Vårvägen 3 är i dag.

Flygbild. Översiktsbild 1955.

Flygbild. Översiktsbild 1955.

Vårvägen år 1958. Vy mot gatan. Notera vänstertrafiken vid denna tid som rådde fram till högertrafikomläggningen 1967.

DÅTID: Vårvägen år 1956. Vy mot gatan. Notera vänstertrafiken vid denna tid som rådde fram till högertrafikomläggningen 1967. Byggandet av brandstationen påbörjad intill till vänster.

NUTID: 2018 Vårvävägen från samma punkt som ovan.

NUTID: Vårvägen 2018, från samma punkt som ovan.

Förstoring ur bild. En bit framför och mellan Vårvägen 5 och 7 låg lada och häststall ända fram till 1957. Dessa användes under byggandet av brandstationen som arbetarbaracker. Bakom dessa skymtar vi Vårvägens nybyggda fastighet.

Förstoring ur bild. En bit framför och mellan Vårvägen 5 och 7 låg lada och häststall ända fram till 1957. Även kor fanns här. Ladorna användes under byggandet av brandstationen som arbetarbaracker. Bakom dessa skymtar vi Vårvägens nybyggda fastighet.

Gården 1956. Frösundaleden under konstruktion. Bakom byggnationer vid Skytteholm. Krattade gången förekom som nu inte längre finns. Foto: Familjen Nyström.

Vy mot Skytteholm. Frösundaleden under konstruktion sett från gården av Vårvägen år 1956. Foto: familjen Nyström.

Baksidan av Sommarvägen sett från gården bakom Vårvägen år 1956. Foto: familjen Nyström.

Början av byggandet av Solna-Sundbybergs brandstation år 1958.

Början av byggandet av Solna-Sundbybergs brandstation år 1955. Svaga spår av vägen fram till Ekensbergs gård syns på bilden. Den löper från vänster (från dåvarande Hagavägen – nuvarande Ekensbergsvägen) till höger mot gården som är utanför bild. Rakt framför oss ser vi Sommarvägen.

Foto 1956: Vy från gården mot balkong på Vårvägen 5. Foto familjen Sköldborg.

Påbörjat byggande av Solna-Sundbybergs brandstation ca år 1960. Till höger en skymt av Vårvägen.

Påbörjat byggande av Solna-Sundbybergs brandstation ca år 1956. ”Brandstationsgropen” i folkmun. Till höger en skymt av Vårvägen. Vi ser här senare rivna häst- och kostall och lada framför Vårvägen, samt en temporär arbetarbarack.

Nyuppförda Solna-Sundbybergs brandstation år 1961. Vårvägen i bakgrunden.

Nyuppförda Solna-Sundbybergs brandstation år 1957. Vårvägen i bakgrunden. Brandstationen ansågs när den invigdes vara Europas modernaste.

Brandstationen 1957 med Vårvägen skymtande till vänster. Nypolerade brandbilar visas stolt upp.

Annan vinkel än ovan. Brandstationen 1957 med Vårvägen skymtande till vänster. Nypolerade brandbilar visas stolt upp.

Solna-Sundbybergs brandstation. Interiörbild i samband med invigningen 1961.

Solna-Sundbybergs brandstation. Interiörbild från invigningen 1957. Till höger ambulansvagn (som den då kallades) modell Volvo PV stationsvagn.

Nya branstationen med Vårvägen i bakgrunden år 1961. Notera punkthus under uppförande i Skytteholm.

Nya branstationen med Vårvägen i bakgrunden år 1961. Notera punkthus under uppförande i Skytteholm med resta byggkranar.

Det nya branstationstornet. Notera de gamla 50-talsbilarna.

Det nya branstationstornet. Notera de gamla 50-talsbilarna.

Övning i brandstationstornet. Slutet av 1950-talet.

Övning i brandstationstornet. Slutet av 1950-talet.

Solna-Sundbybergs branstations emblem mot Ekensbergsvägen.

Solna-Sundbybergs brandstations emblem – mot Ekensbergsvägen.

FILM OM GAMLA OCH NYA BRANDSTATIONEN:

https://www.facebook.com/groups/135596493157882/permalink/4229803797070444/

Vy från brandstationstornet öv villaområdet slutet av 1950-talet. Här gick Hagavägen (nuv. Ekensbergsvägen), till vänster Stråkvägen md Råsundaskolan.

Vy från brandstationstornet öv villaområdet slutet av 1950-talet. Här gick Hagavägen (nuv. Ekensbergsvägen), till vänster Stråkvägen md Råsundaskolan.

Vy från berget vid Solna Centrum mot Vireberg, slutet av 1950-talet. Frösundaleden är inte färdigbyggd.

Vy från berget vid Solna Centrum mot Vireberg, slutet av 1950-talet. Frösundaleden är inte färdigbyggd.

Isbana på Skytteholmsfältet ca 1960.

Isbana på Skytteholmsfältet ca 1960.

Vy av Spetsberget där Ekensbergsskolan ligger på kullen. Till vänster Vårvägen med ännu ofullbordad parkeringsplats. Ca 1959.

Vy av Spetsberget där Ekensbergsskolan ligger på kullen. Till vänster Vårvägen med ännu ofullbordad parkeringsplats. Ca 1957. Notera att det växte träd mitt i Vårvägen, till vänster. Bild taget från brandstationstornet.

Vårvägen 1958. Gatan var ännu inte klar och det växte träd mitt. Ekensbergsskolan var nybyggd. Foto från brandstationstornet.

Vårvägen 1958. Gatan var ännu inte klar och det växte träd mitt i. Ekensbergsskolan var nybyggd. Foto från brandstationstornet.

Artikel 1958. Ekensbersskolans invigning.

Sommarvägen

Sommarvägen ca 1955. I mitten Bonnys kiosk. På hörnet till Vårvägen fanns konditori.

Sommarvägen runt hörnet från Vårvägen, ca 1955. Ica Finess till vänster. Bonnys – tidningar, tobak och godis. Till höger vid hörner till Vårvägen låg konditoriet.

Vy av delvis obebyggd Vireberg från brandstationstornet med del av Vårvägens tak. Skytteholm är vid denna tid, ca 1960, ännu rena landsbygden.

Vy av delvis obebyggd Vireberg från brandstationstornet med del av Vårvägens tak. Skytteholm är vid denna tid, ca 1958, ännu rena landsbygden.

Panoramabild från brandstationstornet 1958.

Panoramabild från brandstationstornet 1958. Ihopfogade bilder.

Ellingtons kiosk invid branstationens grusplan. Här kunde man köpa godis, glass och aftontidningar intill slutet av 1960-talet. Bilden är taget ca 1956 då trappan upp till Ekensbergsskolan ännu inte är byggd.

Ellingtons kiosk invid branstationens grusplan. Här kunde man köpa godis, glass och aftontidningar intill slutet av 1960-talet. Bilden är taget ca 1956 då trappan upp till Ekensbergsskolan ännu inte var byggd.

Vy från Virebergsvägen uppåt kullen med Vårvägens gård, ca 1960.

Vy från Virebergsvägen uppåt kullen med Vårvägens gård, ca 1959.

Vy från Virebergsvägen uppåt kullen med Vårvägens gård, ca 1960. Till vänster lastbrygga till ICA Finess. Områdets uppskattade livsmedelsaffär som upphörde i början av 1980-talet.

Vy från Virebergsvägen uppåt kullen med Vårvägens gård, ca 1960. Till vänster lastbrygga till ICA Finess och Sommarvägens hus. Områdets uppskattade livsmedelsaffär som upphörde i början av 1980-talet.

Vy från Virebergsvägen uppåt kullen med Vårvägens gård, 1959. Vinterbild.

Vy från Virebergsvägen uppåt kullen med Vårvägens gård, 1959. Vinterbild.

Vy från Virebergsvägen uppåt kullen med Vårvägens gård, ca 1962. Vykort. "SOLNA. Virebergsvägen, Ekensberg".

Vy från Virebergsvägen uppåt kullen med Vårvägens gård, ca 1960. Vykort. ”SOLNA. Virebergsvägen, Ekensberg”.

Bilderbok utgiven av Nordisk Rotogravyr AB. Teckning av vy från Virebergsvägen uppe mot gården. På höjden Vårvägens baksida. Okänd konstnär. Tidigt 1960-tal.

Bild från mitten av 1960-talet. Vid denna tid fanns ingen tunnelbaneförbindelse som kom först i mitten av 1970-talet. Jag (Richard Nyström) kommer ihåg att man tog 508:ans buss till S:t Eriksplan för att byta till tunnelbana. Bussen gick från hållplats "Höstvägen" på andra sidan Frösundaleden, en bit efter tunnemynningen på Skytteholmssidan. 508:ans buss gick hela vägen till Norra Bantorget där det fanns en rund terminal med affärer kallat "Rotundan" (se bild). Den revs år 2006. Den bruna stora byggnaden till vänster var det berömda "Vinterpalatset" med världens största panorama-biograf (buktad filmduk). Här såg jag Stanley Kubricks rymdfilm 2001 är 1968 eller 1969. Palatset revs senare för att göra plats åt diverse LO-fackliga byggnader. Norra Bantorget var en självklar knutpunkt för boende i Solna och man kunde ofta träffa Vårvägen-grannar på bussen.

Vykort från mitten av 1960-talet. Vid denna tid fanns ingen tunnelbaneförbindelse som kom först i mitten av 1970-talet. Jag (Richard Nyström) kommer ihåg att man tog 508:ans buss till S:t Eriksplan för att byta till tunnelbana. Bussen gick från hållplats ”Höstvägen” på andra sidan Frösundaleden, en bit efter tunnemynningen på Skytteholmssidan. 508:ans buss gick hela vägen till Norra Bantorget där det fanns en rund terminal med affärer kallat ”Rotundan” (se bild). Den revs år 2006. Den bruna stora byggnaden till vänster var det berömda ”Vinterpalatset” med världens största panorama-biograf (buktad filmduk). Här såg jag Stanley Kubricks rymdfilm 2001 är 1968 eller 1969. Palatset revs senare för att göra plats åt diverse LO-fackliga byggnader. Norra Bantorget var en självklar knutpunkt för boende i Solna och man kunde ofta träffa Vårvägen-grannar på bussen.

Solna Centrum. Höga byggnaden Hotel Flamingo. Den låga byggnaden inrymde restaurangen La Mer. På kvällarna förekom där dans.

Solna centrum. Bygget av Solna Centrum påbörjades 1960 och centrumanläggningen invigdes 1965. Det var vid den tiden ett av regionens modernaste centrum. Arkitekten Sture Frölén hade fått uppdrag både att rita planen och att utforma samtliga byggnader i centrum, de kommersiella och de offentliga.

Solna centrum. Bygget av Solna Centrum påbörjades 1960 och centrumanläggningen invigdes 1965. Det var vid den tiden ett av regionens modernaste centrum. Arkitekten Sture Frölén hade fått uppdrag både att rita planen och att utforma samtliga byggnader i centrum, de kommersiella och de offentliga. I dag är det mesta av centrum under tak.

Vy från Virebergsvägen uppför backen till brandstationen och Vårvägens gård. Slutet av 1960-talet. Bilarna: Mercedes Benz och Renault.

Vy från Virebergsvägen uppför backen till brandstationen och Vårvägens gård. Slutet av 1960-talet. Bilarna: Mercedes Benz och Renault.

Teaterföreställning i Skytteholmsparken 1967.

Teaterföreställning i Skytteholmsparken 1967.

Vy av Vireberg och Frösundaleden. Tidigt 1970-tal.

Vy av Frösundaleden mot Vireberg. Tidigt 1970-tal. Till vänster bensinstationen BP, i dag Circle K.

Barracuda-tält i Skytteholm. Barracudan var ett stort plasttält som hölls uppe med tryckluft. Den användes speciellt över tennisbanor, bollhallar och andra idrottsanläggningar vintertid. De var ganska energikrävande och har blivit alltmer sällsynta. Tidigt 1980-tal.

Barracuda-tält i Skytteholm. Barracudan var ett stort plasttält som hölls uppe med tryckluft. Den användes speciellt över tennisbanor, bollhallar och andra idrottsanläggningar vintertid. De var ganska energikrävande och har blivit alltmer sällsynta. Tidigt 1980-tal.

Valborgsmässoeld i Skytteholmsparken, tidigt 1980-tal.

Valborgsmässoeld i Skytteholmsparken, tidigt 1980-tal.

”Solnapyromanen” härjade år 1982. Flera hyresfastigheter antändes i stadsdelen. Hela Vårvägen-sidan av Sommarvägen brann mot gården. Solna brandstation har väl aldrig haft så kort väg till en storbrand som då. Enorma, över 20 meter höga lågor, sköt upp mot skyn. Hundratals människor samlades för att titta. Hela taket brann upp.

”Solnapyromanen” härjade år 1982. Flera hyresfastigheter antändes i stadsdelen. Hela Vårvägen-sidan av Sommarvägen brann mot gården. Solna brandstation har väl aldrig haft så kort väg till en storbrand som då. Enorma, över 20 meter höga lågor, sköt upp mot skyn. Hundratals människor samlades för att titta. Hela taket brann upp.

Plaskdammen i Skytteholmsparken. Tidigt 1980-tal.

Plaskdammen i Skytteholmsparken. Tidigt 1980-tal.

Solna Sundbybergs brandstation. Gården. Ca 1980.

Solna Sundbybergs brandstation. Gården. Ca 1980. En för många boende på Vårvägen daglig utsikt från fastigheten.

FÖRE: Bonnys på Sommarvägen. Året var 1983. Här köpte man tidningar och godis samt vissa matvaror. Detta var det närmaste kvarterets samlingspunkt det kunde vara.

EFTER: BRF Sommarvägens föreningslokal, där Bonnys fanns i flera decennier.

Flygbild 2005. Till vänster i nederkant Vårvägen och Ekensbergsskolan. Till vänster Råsunda fotbollsstadion, Sveriges gamla natinalarena för fotboll, rivet 2013.

Flygbild 2005. Till vänster i nederkant Vårvägen och Ekensbergsskolan. Till vänster Råsunda fotbollsstadion, Sveriges gamla natinalarena för fotboll, rivet 2013.

Den nya tvärbanan invigdes är 2012 och åker på Frösundaleden nedanför backen mot Virebergsvägen. Banan förbinder Solna station med Sickla och åker förbi Alvik.

Den nya tvärbanan invigdes är 2012 och åker på Frösundaleden nedanför backen mot Virebergsvägen. Banan förbinder Solna station med Sickla och åker förbi Alvik.

Ekensbergs gård har i anslutning till att Vårvägen byggdes fått ge namn åt Ekensbergsvägen (tidigare Hagavägen) och Ekensbergsskolan. I början av 1970-talet har namnet även getts till den då nybyggda Ekensbergskyrkan.

År 2020 firar BRF Vårvägen i Solna 10 år!

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara