Här presenteras gamla urkunder som har att göra med torpet Ekhagen som tillkom under 1600-talets andra hälft. Tidigaste kända omnämnande i mantalslängd för Solna socken är från 1667. Ekhagen och senare Ekensberg har således en lång historisk ”stamtavla” som övergår i dagens Vårvägen.

 

År 1667. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Otydligt personnamn. Riksarkivet

År 1667. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Otydligt personnamn. Riksarkivet

År 1669. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Otydligt personnamn. Riksarkivet

År 1669. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Otydligt personnamn. Riksarkivet

År 1674. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Mats Pehrsson och Komministerns hustru Gabriella boende på torpet. Riksarkivet

År 1674. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Mats Pehrsson och Komministerns hustru Gabriella boende på torpet. Riksarkivet

År 1677. Ekhagen "Ekhaga" antecknat i Solna sockens mantalslängd. Mats Andersson antecknat. Riksarkivet

År 1677. Ekhagen ”Ekhagn” antecknat i Solna sockens mantalslängd. Mats Andersson antecknat. Riksarkivet

År 1709. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Bröderna Mårten och Erik Jansson boende på torpet. Riksarkivet

År 1709. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Bröderna Mårten och Erik Jansson boende på torpet. Riksarkivet

"Såhlna Sochn" - Solna socken 1711.

”Såhlna Sochn” – Solna socken 1711.

År 1712. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Bröderna Mårten och Erik Jansson boende på torpet. 5 personer boende där. Riksarkivet

År 1712. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Bröderna Mårten och Erik Jansson boende på torpet. 5 personer boende där. Riksarkivet

År 1714. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Mårten Johansson hans hustru Maria Jansdotter boende på torpet. 3 personer boende där. Riksarkivet

År 1714. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Mårten Johansson hans hustru Maria Jansdotter boende på torpet. 3 personer boende där. Riksarkivet

"Sohlna Sochn" - Solna socken 1721.

”Sohlna Sochn” – Solna socken 1721.

År 1721. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Sven Pehrsson boende på torpet. Riksarkivet

År 1721. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Sven Pehrsson boende på torpet. Riksarkivet

År 1736. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Jan (otydligt) boende på torpet. Riksarkivet

År 1736. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Jan (otydligt) boende på torpet. Riksarkivet

År 1740. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Jonas Ersson boende på torpet. Riksarkivet

År 1740. Ekhagen antecknat i Solna sockens mantalslängd. Jonas Ersson boende på torpet. Riksarkivet

År 1757. "Ekhagen" i tidstypisk snirklig handstill.

År 1757. ”Ekhagen” i tidstypisk snirklig handstil som kallas för ”tysk frakturstil”.

Boende på Ekhagens torp /Ekensbergs gård 1735-1761.

Husförhörslängd.

Husförhörslängd.

Husförhörslängd.

Husförhörslängd. Det fanns ett ”Ekhagen Mindre”. Det talar för att det då också bör ha funnits ett ”Ekhagen Större”.

Husförhörslängd.

Husförhörslängd.

Husförshörslängd: "Inhyses fattighjonen Hustru Torpar Enkan Marita äländig och sängliggande"

Husförshörslängd med människoöde:
”Inhyses fattighjonen Hustru Torpar Enkan Marita äländig och sängliggande”.

Husförhörslängd 1799-1805, Ekhagens torp.

Husförhörslängd 1799-1805, Ekhagens torp.

Brandförsäkring å Torpet Ekhagen 21 november 1799 sid 1-3(3). Nr. 5517. Församling: SOLNA. Fastighetens namn: EKHAGEN. Ägare: BJÖRK, ARRENDE PÅ FJORTON ÅR, CASSEUREN. Fastighetsnummer: EKHAGEN. Arkiv Brandförsäkringsverket. Försäkringsnummer 03517. Upprättad av Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation.

Torpet Ekhagen nämnt i försäkringsbrev hos Brandförsäkringsverket år 1799. Försäkringsvärdet på byggnader vid denna tid var 714 Riksdaler och 24 öre. Det fanns tre byggnader på arrendet.

Torpet Ekhagen nämnt i försäkringsbrev hos Brandförsäkringsverket år 1799 (detalj). Försäkringsvärdet på byggnader vid denna tid var 715 Riksdaler och 24 öre. Det fanns tre byggnader på arrendet.

Brandförsäkring å Torpet Ekhagen år 21 november 1799 sid 1(3). Nr. 5517. Församling SOLNA Årtal 1799 Fastighetens namn EKHAGEN Ägare BJÖRK ARRENDE PÅ FJORTON ÅR, CASSEUREN Fastighetsnummer EKHAGEN Arkiv Brandförsäkringsverket Försäkringsnummer 03517 Upprättad av Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation.

Brandförsäkring å Torpet Ekhagen år 21 november 1799 sid 2(3). Nr. 5517. Församling SOLNA Årtal 1799 Fastighetens namn EKHAGEN Ägare BJÖRK ARRENDE PÅ FJORTON ÅR, CASSEUREN Fastighetsnummer EKHAGEN Arkiv Brandförsäkringsverket Försäkringsnummer 03517 Upprättad av Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation.

Brandförsäkring å Torpet Ekhagen år 21 november 1799 sid 3(3). Nr. 5517. Församling SOLNA Årtal 1799 Fastighetens namn EKHAGEN Ägare BJÖRK ARRENDE PÅ FJORTON ÅR, CASSEUREN Fastighetsnummer EKHAGEN Arkiv Brandförsäkringsverket Försäkringsnummer 03517 Upprättad av Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation.

sid.1-3.

 

Ekensberg, Spetsberget och Vireberg 1890 års folkräkning

1890 års folkräkning.

1890 års folkräkning.

1910 års folkräkning. Det bodde tre familjer i Ekensberg.

Sid. 43.

Sid. 43.

Sid. 107.

Sid. 107.

Sid. 108.

Sid. 108.

 

Solna stads sigill - på konvolut till dokument om bl a Vårvägens tillblivelse.

Solna stads sigill – på konvolut till dokument om bl a Vårvägens tillblivelse.

Första hyresgästerna på Vårvägen

De första hyregästerna i den nybyggda fastigheten på Vårvägen, den 3 juli 1955. Den först inflyttade var ambassadsekreterare Rune Nyström vars fru June behövde lägenheten redan i maj det året då hon var havande med äldste sonen Peter Nyström. Nyströms bor fortfarande kvar på Vårvägen genom sonen Richard Nyström i trean. Familjen fick betala 3 300 kronor för att disponera lägenheten. Solna stad, Bostadsförmedlingen.

De första hyregästerna i den nybyggda fastigheten på Vårvägen, den 3 juli 1955. Den först inflyttade var ambassadsekreterare Rune Nyströms fru June som behövde lägenheten redan i maj det året då hon var havande med äldste sonen Peter Nyström. Dispens beviljades men golven var ännu inte färdiga utan hon fick sova på en madrass på bara betongen. Rune Nyström var kvar i Teheran där han tjänstgjorde på Kungl. Svenska Legationen. Nyströms bor fortfarande kvar på Vårvägen genom sonen Richard Nyström i trean. Familjen fick betala 3 300 kronor för att disponera lägenheten. Solna stad, Bostadsförmedlingen.

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara