Unik tidsdokument i färg från gården till Vårvägen år 1955 på sommaren då inflyttning till huset skedde. Notera de fint krattade gångarna som är försvunna sedan länge. Observera byggnadens ljusgråa färg. Även andra detaljer på huset skymtar i olika bildvinklar.

Filmat i 16 mm-format av flygstyrmannen Sålder som med sin familj bodde högst upp i 3.an. Han arbetade på SAS på Atlantlinjerna till USA. Med på filmen, hustru Ingrid Sålder och hennes mor. Huvudnumret är sonen Lille ”Olle” Olof Sålder f. 1954. Han blev svensk mästare i gymnastik på 1970-talet. Olle brukade öva i brandstationens gymnastiksal.

Filmen, en gåva till Vårvägen av Olles storebror Mats Sålder (f. 1951) efterredigerad av Richard Nyström.