Den ekonomiska förvaltningen i BRF Vårvägen handhas av Simpleco

Data

BRF Vårvägen i Solna – org.nr. 769608-9908

Föreningen förvaltas av Simpleco

Tel:  Växel: 010-175 71 00

Kundtjänst: 08-522 182 42

Kontakt: https://www.simpleko.se/kontakt/

Hemsida: https://www.simpleko.se/

Alla mejladresser som har xxxxx@agentaforvaltning.se ändras till xxxxx@rbekonomi.se

Fakturor från er ska vara adresserade enligt följande:

Brf Vårvägen i Solna
Fastnr 340, Box 1005
831 29 Östersund

 

Spara

Spara

Spara