Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på föreningsstämman. Stämma ska hållas tidigast 1 augusti och senast före oktober månads utgång.

Styrelsen träffas regelbundet under året och ansvarar för såväl den ekonomiska som den praktiska förvaltningen av fastigheten.

Det är bostadsrättslagen (1991:614) och föreningens stadgar som utgör grunden för föreningens verksamhet tillsammans med de beslut styrelsen fattar om förvaltningen.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns vid anslagstavlan i varje port.

En brevlåda finns i port 3.

Styrelsen 

Ledamöter

 • Krisztina Boros, Ordförande
 • Karin Gustafsson, Ledamot
 • José Illanes Guzman, Ledamot
 • Eva Kovacs, Ledamot, Sekreterare (delat)
 • Mary Starck, Ledamot, Sekreterare (delat)

Suppleanter

 • Gun Norberg, Suppleant
 • Richard Nyström, Suppleant

Miljögruppen (utses av styrelsen):

 • Eva Kovacs (Vårvägen 5)
 • Anna Ling (Vårvägen 3)
 • Elisabeth Palmqvist (Vårvägen 3)

Hemsida:

 • Richard Nyström

20180202_142436

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara