Bredvid tvättstugan finns ett barnvagnsrum i gången mellan Vårvägen 5 och 7. Där kan du förvara din barnvagn om du inte har möjlighet att ha den i lägenheten.

20171117_122706

Barnvagnar ska inte stå i porten. Du som har barnvagn i rummet hjälp gärna till att sopa upp grus och jord ibland. Ta gärna bort icke använda vagnar, cyklar, pulkor etc.

Det är inte tillåtet att ställa barnvagn innanför porten mot gatan eller i trapphuset.

Boende uppmanas att vänligen ta bort barnvagnar från barnvagnsrummet som inte längre används.

Spara

Spara