Bullerstörningar och oväsen kan upplevas såväl inomhus i bostaden som utomhus i anslutning till bostaden.

Om du upplever störning från buller i eller utanför din bostad ska du i första hand vända dig till miljögruppen alternativt den verksamhetsutövare som ger upphov till bullerstörningen.

Buller inomhus

Ibland är det grannarna som stör genom att till exempel spela hög musik. I så fall är det viktigt att du först och främst tar kontakt med den som stör så att den har en möjlighet att ändra sig. Om det inte hjälper kan miljögruppen kontaktas.

Denna bör därefter utreda om klagomålet är befogat och i så fall uppmana den som stör att upphöra med det störande beteendet. Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och i ordningslagen.

Om du ska ha fest kan det vara lämpligt att sätta upp en lapp i entrén till med information till grannar.

Buller utomhus

Om du upplever att du är störd av buller på din uteplats, balkong eller inne i bostaden när ett fönster är öppet kan det till exempel vara en luftvärmepump eller fläkt på grannfastigheten som stör. Det kan även röra sig om buller från närliggande verksamhet. Tala med den som utövar störningen. Om det inte hjälper, informera miljögruppen.

buk

 

Spara

Spara

Spara