Närmaste klädinsamling finns vid återvinningscontainrarna på Virebergsvägen 18.

20180201_182431

Spara

Spara