Av brand- och utrymningsskäl får inga saker förvaras i portar och trappuppgångar. Det gäller såväl dörrmattor som barnvagnar och grovsopor. Tillfällig förvaring av grovsopor kan inte tillåtas. Det utgör en brandrisk och kan hindra framkomligheten vid utrymning. Det ser även skräpigt ut.

 

Trapphusen smidda räcken återställda till sin ursprungliga karaktär samt till rätt trapphusfärg 2014-16.

Trapphusens smidda räcken återställda till sin ursprungliga karaktär samt till rätt trapphusfärg 2014-16.