I stadgarna §§ 5-20 anges olika rättigheter och skyldigheter som medlem och hushåll har:

Rättigheter och skyldigheter