Det här är faktiskt allvar: samhället blir allt sårbarare och om det blir kris måste du kunna klara dig och din familj mellan 72 timmar och en vecka utan samhällets stöd och hjälp. Detta enligt MSB. Gamla och sjuka prioriteras i första hand. Du har själv ansvar för att klara dig. Det är också viktigt att grannar försöker hjälpas åt att lösa problem. Här finner du information och tips i händelse av att grundläggande samhällsfunktioner sätts ur spel:

https://www.dinsakerhet.se/krisberedskap

https://www.krisinformation.se/

Viktiga nummer:

  • 112 – nödnummer vid fara för liv och hälsa
  • 1177 – sjukvårdsrådgivning på telefon
  • 114 14 – polisen vid icke-akuta händelser
  • 113 13 – info vid olyckor och kriser

Skyddsrum

20171117_123535      20171117_121812

BRF Vårvägen i Solna har ett skyddsrum i källaren som klarar husets rasmassor i händelse av krig. I källarkorridoren finns även ett förråd med skyddsrumsutrustning.

Läs mer om skyddsrum här

Övrigt

Checklista

Checklista

Det är bra att ha förberett en krislådan i händelse av kris.

Det är bra att ha förberett en krislåda med det allra nödvändigaste.

 

 

 

Spara

Spara

Spara