Fr o m 2023

Krisztina Boros (2023-)

HISTORIK

Hans Hammarlund tog initiativet till bildandet av Bostadsrättsföreningen Vårvägen i Solna år 2002. I första styrelsen ingick Bror Cederholm och Jesper Larsson. Föreningen förvärvade fastigheten år 2010 av dåvarande hyresvärden Jan ”Janne” Berggren”. I samband med förvärvet gjordes planer upp om ett omfattande renoveringsprogram då huset var ganska förfallet. Richard Nyström biträdde som adjungerad ledamot med att anskaffa underlag för en byggantikvarisk omsorgsfull återställning. Detta skedde på basis av bilder, ritningar och foton.

Förutvarande ordföranden

Hans Hammarlund (2010-2016 och 2018-)