Vårvägen kom till under projekteringen av det nya kvarteret Ekensberg som blev klart år 1955.

Kvarteret som sådant har mycket längre anor bakåt. Nedan kan du ta del av olika flikar som handlar om områdets spännande historia i ord och bild:

Arkitekt och entreprenörer

Byggnadsvård och originaldetaljer

Färgfilm från 1955 filmat på gården

Historiska bilder

Gamla kartor

Historiska dokument

Människor på Vårvägen

ÄLDSTA BILDEN från 1700-talets mitt. Ekhagens torp inritat och avbildat på karta. Torpet revs i mitten av 1920-talet. Se bilder nedan.

ÄLDSTA BILDEN är från slutet av 1700-talet. Ekhagens torp, föregångare till Ekensbergs gård, är avbildat på en karta. Torpet revs i mitten av 1920-talet.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara