Ta gärna hänsyn till dina grannar. Rök helst inte på balkongerna.

Släng inga fimpar ut till gården eller runt huset.

untitled