Förvara gärna din namnmärkta cykel och säsongsgrejer (pulkor och liknande) i cykelrummet som ligger i en del av skyddsrummet. Över tiden kan det samlas gamla cyklar som ingen vet vem de tillhör.

Möbler ska förvaras i de egna förråden.

20171118_194334

Spara