Det finns 4 st garageplatser, ca 1000 kr/mån, kötid ca 15 år.

3 st parkeringsplatser, ca 500 kr/mån, kötid ca 10 år.
Det finns möjligheter att hyra parkering via Solna stad alternativt boendeparkering.

 

Föreningen förfogar över fyra garage. År 2015 genomgick garageportarna ett byte där de nya portarna fick ursprungligt utseende.

Föreningen förfogar över fyra garage. År 2015 byttes de slitna äldre garageportarna mot nya portar i ursprungligt utseende.

Spara

Spara

Spara